Aktualności
 • 4
  lip

  ogłoszenie

  Informujemy, że kotły grzewcze C.O. EKO-KWP 10 z automatycznym dozowaniem paliwa o mocy 10 kW spełniają nową, wyższą normę dotyczącą kotłów na paliwa stałe.

   

  W załączeniu znajduje się potwierdzenie zgodności z wymaganiami nowszej normy PN-EN 303-5:2021-09 w której zawarto również wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia  2015 oraz Rozporządzenia Delegowanej Komisji (UE) 2015/1187

  więcej
 • 29
  cze

  ogłoszenie

  EKO

  Wojciech Jurkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Urządzeń Grzewczych ELEKTROMET Wojciech Jurkiewicz w Gołuszowicach informuje, że kocioł grzewczy C.O. EKO-KWP 10 z automatycznym dozowaniem paliwa o mocy 10 kW. paliwo: eko groszek, nr fabryczny 033, rok produkcji 2020, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe, z uwagi na przekroczone dopuszczalne wartości emisji organicznych związków gazowych cząstek stałych (PM(S)) oraz tlenku węgla dotyczących sezonowego ogrzewania pomieszczeń (CO(S)), co stwarza poważne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi w związku z przyczynieniem się kotła do powstawania smogu, jak również z uwagi na brak w instrukcji informacji o produkcie zawierających m. in. parametry techniczne kotła zmierzone i obliczone zgodnie z Załącznikiem III do rozporządzenia 2015/1189. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

   

  Kocioł o nr fabrycznym 033, którego dotyczy ogłoszenie został zutylizowany.

  więcej
 • 31
  sty

  Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego

      więcej
Do pobrania